เว็บไซต์ eZTracker จะได้รับการอัปเดตในไม่ช้า คอยติดตาม eZTracker ใหม่และปรับปรุง

วิดีโอ

Innovating Pharma Supply Chain Processes with Blockchain

เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาที Is the future of healthcare in blockchain? We certainly think so. eZTracker’s end-to-end blockchain solution was built to help pharma principals improve pharma supply chain connectivity and traceability for patient safety.

Innovating Pharma Supply Chain Processes with Blockchain

เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาที Is the future of healthcare in blockchain? We certainly think so. eZTracker’s end-to-end blockchain solution was built to help pharma principals improve pharma supply chain connectivity and traceability for patient safety.

สแกน QR Code ไปที่
ดาวน์โหลด eZTracker

มีให้ใน App Store และ Google Play