สร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ

eZTracker เป็น แอปพลิเคชัน มือถือที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล blockchain เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศของคุณ เพียงแค่สแกน QR code บนบรรจุภัณฑ์ ก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมาจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ซิลลิค ฟาร์มา (Zuellig Pharma) เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้ใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์แต่ละกล่อง ในกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ทันทีด้วยการดาวน์โหลด eZTracker และสแกน QR code บนบรรจุภัณฑ์

ดาวน์โหลด eZTracker วันนี้ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

6 ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์อันตรายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

  • มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย
  • ยาปนเปื้อนด้วยสารพิษ
  • ผลิตในสภาวะที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย/ ผลิตในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อโรค
  • ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ไม่ปลอดภัย
  • ไม่มีส่วนผสมของสารที่สำคัญ
  • มีปริมาณสารมากหรือน้อยเกินไป ไม่ได้มาตรฐาน

มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตราย

ยาปนเปื้อนด้วยสารพิษ

ผลิตในสภาวะที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย/ ผลิตในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อโรค

ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ไม่ปลอดภัย

ไม่มีส่วนผสมของสารที่สำคัญ

มีปริมาณสารมากหรือน้อยเกินไป ไม่ได้มาตรฐาน

ข่าวจากสื่อต่างๆ